1
1
2
3

בית בנמל
ניצת הדובדבן
קפה בר יוחאי
קוויטו ברלין
אצל דני ודנה
סיפור חוזר
פרובוק

בית בנמל, חנות וחלל מכירה והרצאות, ביתן 26, נמל תל אביב.
שתי מערכות 'יחדיו' מהוות חלק מהתצוגה, עליהן מוצגים פריטי אופנה, ומוצרי נייר שונים.
http://www.comme-il-faut.com/house