דפנה אולינסקי 0546-176744 עינת זינגר פיילר 0524-340998 רחוב הרכבת 4, תל אביב 65116 design@miklum.com מכלומ | miklum