1
1
2
3

בית בנמל
ניצת הדובדבן
קפה בר יוחאי
קוויטו ברלין
אצל דני ודנה
סיפור חוזר
פרובוק

חנות למוצרי שוקולד, בשכונת קרוייצברג שבברלין.
קוביות 'פרנק' מהוות חלון ראווה, מידוף, ודלפק שהוכן במיוחד עבור החנות.
www.quitoberlin.com