2
3

בית בנמל
ניצת הדובדבן
קפה בר יוחאי
קוויטו ברלין
אצל דני ודנה
סיפור חוזר
פרובוק

בית קפה חדש נפתח ברחוב בר יוחאי בדרום תל אביב.
הקוביות שלנו מסדרות את פינת הקריאה.