2
3

בית בנמל
ניצת הדובדבן
קפה בר יוחאי
קוויטו ברלין
אצל דני ודנה
סיפור חוזר
פרובוק

פרויקט "סיפור חוזר", מקבוצת "שכולו טוב" הוקם ב-2008,
על מנת לאפשר הזדמנות תעסוקתית לנפגעי נפש דרך שימוש חוזר בספרים.
הספרים נאספים בנקודות מסירה, ממויינים ומוצעים למכירה חוזרת.
הקוביות שלנו משמשות לאיפסון ותצוגה בחלון הראווה בחנות ברמת גן.
http://www.rebooks.org.il